Hitta till oss

Ett par Km väster om Gimo (mot Uppsala) efter väg 288 finns en avtagsväg mot Onsby/Lunda samt en vit skylt med ”Lunda Flygfält”.
Kör in den vägen, efter c:a 2 Km kommer du fram till flygfältet.
OBS. Endast medlemmar har tillgång till flygfältet.
Intresserad, tag då kontakt med klubben.


Visa Östhammars MFK på en större karta